کمیته علمی

کمیته علمی  " اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره "

 

نام و نام خانوادگی دکتر

نام دانشگاه

رتبه علمی

سیروس اسدیان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشیار

علی نقی اقدسی

دانشگاه خوارزمی

استادیار

حیوا محمودی

دانشگاه سمنان

استادیار

احد اهنگری

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

استادیار

پرویز کریمی ثانی

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

دانشیار

علی صیادی

رشت مشاوره

دانشیار

مهران سلیمانی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشیار

بهزاد شالچی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

استادیار

مریم سامری

دانشگاه ازاد ارومیه

استادیار

بهنازمهاجرانی

دانشگاه ارومیه

دانشیار

فرزانه میکائیلی

دانشگاه ارومیه

دانشیار

شیرین زینالی ممقانی

دانشگاه ارومیه

استادیار

فیروزه سپهریان اذر

دانشگاه ارومیه

استاد

علی عیسی زادگان

دانشگاه ارومیه

استاد تمام

فرناز فرش باف

دانشگاه آزاد ارومیه

استادیار

حسن  قلاوندی

دانشگاه ارومیه

استاد

موسی پیری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشیار

شهرام واحدی

دانشگاه تبریز

استاد

عسگر آتش افروز

دانشگاه شهید جمران اهواز

استاد یار

ناصر بهروزی

دانشگاه شهید جمران اهواز

دانشیار

عزت الله قدم پور

دانشگاه لرستان

دانشیار

غلام حسین مکتبی

دانشگاه شهید جمران اهواز

دانشیار

سیروس عالی پور

دانشگاه شهید جمران اهواز

دانشیار

علی ایمانزاده

دانشگاه تبریز

استادیار

منصور مرعشی

دانشگاه شهید جمران اهواز

دانشیار

سید جلال هاشمی

دانشگاه شهید جمران اهواز

دانشیار

آقای امانی

دانشگاه آزاد شهر قدس

استادیار

جواد کیهان

دانشگاه ازاد ارومیه

دانشیار

سید اسماعیل هاشمی

دانشگاه شهید جمران اهواز

استاد

سجاد بشرپور

دانشگاه محقق اردبیلی

استاد

اسماعیل صدری

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

احمد اسمعیلی

مراغه

استادیار

علی افشاری

مراغه

استادیار

تقی زوار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشیار

کریم سعید شعبانلو

دانشگاه آفاق

استادیار

رحمان مهدی نژاد

دانشگاه آفاق

استادیار

حامد خضرلو

دانشگاه آفاق

استادیار

نادر فزون مهر

دانشگاه آفاق

استادیار

علی خادمی

دانشگاه ازاد ارومیه

دانشیار

اسماعیل سلیمانی

دانشگاه ارومیه

دانشیار


بازدید امروز
24
بازدید دیروز
18
بازدید کل
31,185