کمیته اجرائی

کمیته اجرایی اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

نام

محل خدمتی

حجت قلی زاده

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

مجتبی اسماعیلی

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

حسین گل صنم لو

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

پویا بارمان ویسی

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

 


بازدید امروز
28
بازدید دیروز
18
بازدید کل
31,189